Trung Tâm Điện Máy Trực Tuyến Metrobuy Việt Nam
Địa chỉ: Đường 64, Thôn Thanh Thủy, Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định
Điện thoại: 0945 283 682 – 0973 610 682
Email: metrobuyvn@gmail.com